Στόχος

Οι βασικοί στόχοι του έργου αφορούν:

  1. Μεταφορά τεχνογνωσίας και καλών πρακτικών αναφορικά με τη διαχείριση των υπόγειων αποθεμάτων νερού
  2. Ανάπτυξη υποστηρικτικών συστημάτων βασισμένων σε συστήματα γεωγραφικών πληροφοριών και διαχείρισης γνώσης για την ολοκληρωμένη διαχείριση των υδατικών πόρων
  3. Αξιοποίηση τεχνολογιών τηλεμετρίας για την παρακολούθηση της ποιότητας των υδάτων
  4. Προστασία των υδάτων και άμεση αντιμετώπιση προβλημάτων μόλυνσης των υδάτων
  5. Εκπαίδευση του προσωπικού των συμμετεχόντων φορέων με βάση τις βέλτιστες πρακτικές διαχείρισης ύδατος και δικτύων

 

 

Εγγραφή στο Newsletter

Κάνε εγγραφή με το e-mail σου και μείνε πάντα ενημερωμένος.

Go to top